Agricultură

Suprafaţa cultivată cu principalele culturi

Producţia ramurii agricole*

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi

Producţia medie la hectar a principalelor culturi, în anul 2022

Suprafaţa viilor pe rod, în anul 2022

Producţia totală de struguri, în anul 2022

Producţia medie de struguri la hectar, în anul 2022

Producţia totală de fructe, în anul 2022

Efectivele de animale

Producţia agricolă animală, în anul 2022

Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole din agricultură*, la 31 decembrie