Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Buzău

Conducerea direcţiei este asigurată de:

 • Geambașu Cornelia – director executiv care, conform organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare:
  • conduce întreaga activitate a D.J.S.;
  • coordonează activitatea Serviciului de producţie statistică;
  • conduce şi coordonează Compartimentul gestionare resurse umane şi contabilitate;
  • reprezintă direcţia în raporturile cu organele administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţiile din ţară şi străinătate.
 • Bratu Marcela – director executiv adjunct care:
  • conduce şi coordonează Compartimentul IT şi infrastructură statistică, Compartimentul infrastructură informaţii spaţiale şi Compartimentul de sinteză, coordonare, diseminare şi relaţii cu publicul;
  • reprezintă direcţia în raporturile cu alte instituţii, pe baza delegării de atribuţii dispuse de directorul executiv.

Cei doi directori asigură conducerea operativă a D.J.S.

Ca organ consultativ, pe lângă directorul executiv, funcţionează Colectivul de conducere compus din directorul executiv, directorul executiv adjunct, şeful de serviciu. Directorul executiv poate invita la şedinţele colectivului de conducere şi alţi specialişti din instituţie, în funcţie de problematica discutată. Reprezentantul sindicatului funcţionarilor publici participă, în calitate de invitat, la şedinţele colectivului de conducere.

În cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Buzău funcţionează şi Comisia de Confidenţialitate Statistică, care este autoritatea tehnică cu rol consultativ, responsabilă cu elaborarea şi implementarea unui Program de asigurare a confidenţialităţii datelor individuale deţinute de D.J.S. pe întregul flux de colectare, procesare, stocare şi diseminare.